Zobrazení jednotlivých funkcí při denním světle u modré a červené časomíry.
   Úvodní pozdrav s testem displeje a  Funkce 1 zobrazení skóre např. pro volejbal, fotbal a ostatní sporty.
  Funkce 2 se zobrazením skóre a času pro fotbal a ostatní hry. Čas lze libovolně nastavovat 0-99 a spouštět.
  Funkce 3 zobrazení skóre tenis a uprostřed se načítají gemy 0-9, které se dokola opakují do vynulování.
  Funkce 4 stopky 0-99min59sec. Lze opakovaně spouštět a zastavovat tlačítkem start.
  Funkce 5  časomíra. Po zastavení zobrazuje vítězný čas a krátce čas rychlejšího z útoků s označením L/P.
  Funkce 6   Střídavě zobrazuje čas/datum/teplota s nastavením času a s korekcí teploty +/- 2˚C.
  Funkce 7 Štafeta po protnutí optické závory střídavě zobrazuje časy s označením L a P.
  Funkce 8 Odpočítávání nastaveného času s možností zvukového signálu. Lze nastavit 1min- 99hod 59min.
  Funkce 9 rezerva a korekce teploty ve funkci 6 a příklad krytého zvukového (akustického) spínače.
  Nyní se pouze vyrábí dvojité segmenty z vysoce svítivých LED diod pro lepší viditelnost.
  Modré dvojité segmenty.
  Kabeláž k nástřikovým terčům 110m s LED světly a hladinovými spínači. Mohou být i magnetické spínače.
Časomíra ALLinONE ve dvou různých provedených velikostech.